Stille fluisteringen

Je buik aan het woord

~ de ziel fluistert in stilte ~

Wanneer je graag in contact wil blijven met wat er werkelijk leeft in je ziel, maak dan ruimte voor stille momenten. In stilte kun je soms ineens ‘weten’ wat je wilt.

Je hoofd buigt zich graag over allerlei keuzemogelijkheden maar je buik weet het antwoord.

Het kan het zeer zinvol zijn met beelden te werken. We zijn namelijk gewend om veel te praten, onszelf dingen af te vragen en vervolgens het antwoord te overstemmen met allerlei indrukken van buitenaf. Echt stil worden is namelijk nog niet zo makkelijk, nu we gewend zijn aan zoveel indrukken en zo weinig stilte. We gaan in deze workshop afdalen, het hoofd uit, het lijf in.

We gaan in een oefening aan de slag met een zielevraag. Hierbij maken we gebruik van een collage. Waar woorden tekort schieten kun je via collage vaak dieper ‘verbeelden’ wat er in je ziel speelt. Je komt tot de kern die zich niet in woorden laat uitdrukken.

“‘ Ik dacht dat ik graag op een groepsreis wilde gaan, in mijn collage kwam ik erachter dat ik wil wandelen, in stilte. Helemaal alleen. De ontwikkeling die dat in gang zette, had ik totaal niet voorzien”